Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wymiana oleju, węży oraz innych detali na obiektach hydrotechnicznych Hydrowęzła Opole

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089 Opole
tel.(77) 407 47 01
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.83.2022.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.04.2022 10:00
 • Termin złożenia oferty
  26.04.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Obiekty objęte zakresem zadania: jaz klapowy Opole na rzece Odrze, jaz klapowy na Kanale Ulgi, śluza pociągowa.

Zakres zadania stanowi:

1. Dostawa i wymiana oleju w zasilaczach na trzech obiektach hydrotechnicznych;

2. Dostawa i wymiana przewodów hydraulicznych w obrębie siłowników oraz agregatu na każdym obiekcie tj. jazie klapowym na Odrze, jazie klapowym na Kanale Ulgi oraz na śluzie pociągowej;

3. Wymiana filtrów powietrza na każdym obiekcie;

4. Wymiana silikażelu na każdym obiekcie;

5. Do prawidłowego działania układu hydraulicznego sprawdzić i usunąć drobne nieszczelności.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do postępowania

Warunki realizacji umowy

Informacje zawarte we wzorze umowy

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do postępowania

Branże CPV

 • 43328000-8 - Instalacje hydrauliczne

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.04.2022 07:54:05
 • Mariusz Bugajski

 • Dzień dobry, w celu przygotowania rzetelnej oraz konkurencyjnej cenowo oferty zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
  1. Prosimy o rozważenie możliwości wydłużenia okresu, z którego należy przedstawić referencje dla udowodnienia zdolności technicznej z 3 do 5 lat.
  2. W nawiązaniu do pkt.6.2. SIWZ potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dot. przedstawienia odpowiednich referencji lub innych dokumentów prosimy o potwierdzenie, czy wymagane usługi muszą dotyczyć wymian olejów w układach hydraulicznych i węży hydraulicznych na obiektach hydrotechnicznych, czy można podać usługi dotyczące wymian olejów w układach hydraulicznych i wymiany węży innych urządzeń w zakresie odpowiadającym głównym czynnością wymienionym w pkt. 5 SWZ
  3. W związku z faktem że przeprowadzenie wizji lokalnej odbędzie się w dniu 25.04.2022 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 06.05.2022 r

  Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania,

  Z poważaniem,
  W odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.: „Wymiana oleju, węży oraz innych detali na obiektach hydrotechnicznych Hydrowęzła Opole” informujemy, że wyrażamy zgodę na zmianę okresu z 3 do 5 lat, z którego należy przedłożyć udokumentowanie wykonania wymaganych usług w zakresie wymiany oleju, węży hydraulicznych na obiektach hydrotechnicznych.
  Z uwagi na specyfikę urządzeń, konieczne jest przedstawienie odpowiednich referencji dot. wymiany oleju i węży hydraulicznych a nie innych.
  Nie wyrażamy zgody na zmianę terminu składania ofert.

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry