Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usunięcie awarii i pilna naprawa uszkodzonej linii 15 kV zasilającej stację pomp Żarnowo-Śmięć II

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110 Stargard
tel.91 577 09 66, wew. 4
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2811.101.2022.ER
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.04.2022 10:00
 • Termin złożenia oferty
  10.05.2022 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pilna naprawa uszkodzonej linii zasilającej SN 15kV zasilającej stację pomp Żarnowo-Śmięć II oraz usunięcie konarów i gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu linii 15kV Budzień:

- montaż i demontaż drogi dojazdowej do słupa,

- demontaż i montaż na słupie uszkodzonego poprzecznika (wymiana),

- demontaż i montaż na słupie stojącym oraz stacji izolatorów wsporczych,

- montaż i zawieszenie przewodów roboczych,

- ścinanie piłą mechaniczną drzew, usunięcie konarów i gałęzi drzew zagrażających bezpieczeństwu linii, z wysięgnika koszowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Przedmiar załączony do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia:

- uprawnienia do eksploatacji sieci, urządzeń instalacji elektroenergetycznych do 15 kV,

- uprawnienie do pracy na stanowisku dozoru ww. zakresie.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Formularz ofertowy z wymaganymi dokumentami należy podpisać, następnie zeskanować i wysłać poprzez stronę internetową: www.przetargi.wody.gov.pl w terminie: do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 1300.

Branże CPV

 • 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Grupa Energetyczna Eugeniusz Brzostek

Leśna 3
72-410 Wysoka Kamieńska

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry