Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie robót utrzymaniowych w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach - obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.13.2022.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  05.05.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  20.05.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.05.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót utrzymaniowych w korytach cieków na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach - obszar działania Nadzoru Wodnego w Bielsku-Białej”

 

Zamówienie podzielone jest na następujące części:

Część 1 – Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Kamienny w km 0+200 - 0+350 na dł.0,150 km w m. Jaworze, gm. Jaworze (rozmiar rzeczowy: 0,150 km)

 

Zakres robót obejmuje:

·         Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do koryta z płyt drogowych,

·         Pełnienie nadzoru ornitologicznego przy wycince drzew

·         Wycinkę drzew i zakrzaczeń z transportem drewna na plac składowy

·         Roboty ziemne

·         Wzmocnienie podłoża geowłókniną

·         naprawę opasek z narzutu kamiennego licowanego, klinowanego mechanicznie

·         naprawę umocnień siatkowo-kamiennych,

·         lokalne uzupełnienie umocnień dna w formie narzutu kamiennego luzem,

·         palisadę z pali drewnianych.                 

·          Uporządkowanie terenu po robotach, plantowanie

 

Część 2 -  Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Wilkówka w km 0+570-2+220 odcinkowo na łącznej dł. ok. 500 m w m. Wilkowice, gm. Wilkowice (rozmiar rzeczowy: 0,500 km)

 

    Zakres robót obejmuje:

·         Pełnienie nadzoru ornitologicznego przy wycince drzew

·         Wycinkę drzew i zakrzaczeń, pielęgnację drzew

·         Roboty ziemne

·         Likwidację  wyboi dennych na wypadach stopni drewnianych

·         Uzupełnienie opasek z narzutu kamiennego licowanego, klinowanego mechanicznie

·         Wymianę bali drewnianych w stopniach i belek w murze oporowym

·         Wzmocnienie podłoża geowłókniną

·         Lokalne uzupełnienie ubytków betonu w opaskach na stopniach

·         Zabicie palisady z pali drewnianych

·         Uporządkowanie terenu po robotach, plantowanie i obsiew skarp

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

 

 Szczegółowy zakres określają przedmiary robót - Załącznik nr 10 do SWZ, opisy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Kamienny w km 0+200 - 0+350 na dł.0,150 km w m. Jaworze, gm. Jaworze (rozmiar rzeczowy: 0,150 km)

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Wilkówka w km 0+570-2+220 odcinkowo na łącznej dł. ok. 500 m w m. Wilkowice, gm. Wilkowice (rozmiar rzeczowy: 0,500 km)

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry