Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12199,Wykonanie-ekspertyzy-wraz-z-koncepcja-projektowa-na-remont-ubezpieczenia-brzegu-.html
13.07.2024, 17:38

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy wraz z koncepcją projektową na remont ubezpieczenia brzegu zbiornika Rzeszów w km 66+950-67+200

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2811.19.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.05.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  13.05.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji, polegającej na wykonaniu ekspertyzy wraz określeniem kierunków działań technicznych w zakresie wyeliminowania zjawisk abrazji prawego brzegu rzeki Wisłok’ dla zadania:

„Wykonanie ekspertyzy wraz z koncepcją projektową na remont ubezpieczenia brzegu zbiornika Rzeszów w km 66+950-67+200” m. Rzeszów gm. miasto Rzeszów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie.

Teren przedmiotowej realizacji prac koncepcyjnych znajduje się w obszarze Natura 2000.

Opracowanie posłuży Zamawiającemu wybrać najbardziej optymalną metod przeprowadzania prac w zakresie wyeliminowania postępującego procesu abrazji brzegu rzeki Wisłok.

 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

 1. Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych.
 2. Ocena stanu dna rzeki Wisłok w obrębie wyrwy.
 3. Przeprowadzenie badań geotechnicznych.
 4. Ocena stateczności skarpy w obrębie wyrwy.
 5. Określenie przyczyn powstania wyrwy i przyczyn jej powiększania się.
 6. Określenie zagrożenia dla terenów sąsiednich.
 7. Propozycja wariantowych działań technicznych z uwzględnieniem:
 • wartości szacunkowej prac,
 • zakresu i skali oddziaływania prac na środowisko przyrodnicze,
 • oddziaływania prac na JCWP PL RW20000226579 oraz PL RW20000226699,
 • możliwości zakwalifikowania do prac, o których mowa w art. 227 ust.3 pkt. 5. Ustawy dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 6. 1) Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybuś

Litewska 10 /71
51-354 Wrocław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.