Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.618567705
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.37.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.05.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Ogólny opis: przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi, elektronarzędzi i narzędzi spalinowych wraz z akcesoriami na potrzeby RZGW w Poznaniu.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1 – Zarząd Zlewni w Poznaniu,

Cześć 2 – Zarząd Zlewni w Sieradzu,

Cześć 3 – Zarząd Zlewni w Kole,

 

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy jednorazowo na własny koszt i ryzyko, łącznie z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.  do miejsc wskazanych poniżej:

-     Nadzór Wodny w Poznaniu  ul. Czapla nr 4, 61-623 Poznań, Część 1 – dla Zarządu Zlewni w Poznaniu;

 

-     Zbiornik Wodny „Jeziorsko” Skęczniew 57, 62-730 Dobra, powiat turecki, województwo wielkopolskie, Część 2 – dla Zarządu Zlewni w Sieradzu;

-     Przepompownia Nizina Konińska, 62-500 Konin, Część 3 – dla Zarządu Zlewni w Kole.

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia i jego załączniki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie formułuje warunku w przedmiotowym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub nadal wykonuje co najmniej 3 dostawy o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia – o wartości każdej z dostaw (każda dostawa w ramach 1 umowy) nie mniejszej niż:

22.000,00 zł brutto dla części 1, 2, 3;

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załaczniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Branże CPV

 • 16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy
 • 42000000-6 - Maszyny przemysłowe
 • 42652000-1 - Ręczne narzędzia elektromechaniczne
 • 42675100-9 - Części pił łańcuchowych
 • 42676000-5 - Części narzędzi ręcznych
 • 44511200-7 - Narzędzia ogrodnicze
 • 44511500-0 - Piły ręczne
 • 44512000-2 - Różne narzędzia ręczne
 • 44512910-4 - Końcówki wierteł

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry