Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12387,Usuwanie-szkod-powodziowych-na-rzece-Mleczka-w-km-36400-36500-w-m-Manasterz.html
22.07.2024, 09:13

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie szkód powodziowych na rzece Mleczka w km 36+400 – 36+500” w m. Manasterz

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2811.10.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.05.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  23.05.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem budowli siatkowo-kamiennych (koszy o wym. 5,0x1,5x0,5m trzy warstwy, wykonaniu brzegosłonu płaskiego, wykopów, formowaniem nasypów, narzutu kamiennego luzem oraz karczowaniu pni mechanicznie, wykonaniu opasek z faszyny luzem 40x20, wzmocnieniu podłoża geowłókniną, rozbiórce zatorów wraz z wywozem 50 % urobku, wykonanie drenowania niesystematycznego (odwodnienie skarpy lewej), oczyszczeniu skarp z zakrzaczeń, profilowaniu i obsiewie skarp.

 

Zakres przedmiotu obejmuje m. in.:

- remont budowli siatkowo- kamiennych;

-  wykonanie brzegosłonu płaskiego;

- wykonanie narzutu kamiennego luzem;

-  mechaniczne karczowanie pni;

-  wykop koparką, wyrównanie nierówności w dnie i na skarpach;

- formowanie nasypów;

- rozbiórka przytamowań i zatorów;

- wywóz 50 % urobku;

- profilowanie i obsiew skarp;

- oczyszczaniu skarp z zakrzaczeń;

- wykonanie odwodnienia skarpy (drenowanie niesystematyczne);

- wzmocnienie podłoża geowłókniną;

- wykonaniu opasek z faszyny luzem 40x20;

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 6. 1) Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

SPÓŁDZIELNIA USŁUG MELIORACYJNO-DROGOWYCH ROLNICZO-HANDLOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA

ul Dolnoleżajska 114
37-500 Jarosław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.