Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„ Roboty utrzymaniowe na rzece San w km 172+950 - 175+000 w m. Przemyśl- koszenie dwukrotne”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.17.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.05.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  30.05.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.05.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

ETAP I                                                                                                                                                                           Pierwsze koszenie

 - ręczne wykoszenie  porostów  ze skarp brzegowych rzeki San w km 172+950-175+000 - porost gęsty       miękki  w ilości – 153 100  m2                                    

ETAPII                                                                                                                                                                                           Drugie koszenie

- ręczne wykoszenie  porostów  ze skarp brzegowych rzeki San km 172+950-175+000 - porost gęsty miękki   w ilości – 153 100 m2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego  na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych).

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i nr 6 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.05.2022 12:38:45
 • Elżbieta Olejnik

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • 23.05.2022 12:48:38
 • Elżbieta Olejnik

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił dokonaną zmianę treści SWZ.
 • 23.05.2022 12:50:18
 • Elżbieta Olejnik

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
 • 25.05.2022 13:55:51
 • Elżbieta Olejnik

 • PGW WP - RZGW w Rzeszowie informuje, iż udostępnił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę treści SWZ.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry