Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Szkolenie specjalistyczne dla zespołów do spraw oceny ryzyka zawodowego z zakresu przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.17 8537448, 17 8537443
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ/ROK/1/2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.05.2022 16:00
 • Termin złożenia oferty
  26.05.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej na realizację dla
od 260 do 285 pracowników w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, w zakresie Szkolenia specjalistycznego dla zespołów do spraw oceny ryzyka zawodowego z zakresu przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującą procedurą – podzielonych na 17 grup zamkniętych dla od 15 do 24 osób.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  Szczegółowe wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy:

 1. posiadanie minimum 5-letniego doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej,
 2. przedstawienie odpowiadającego potrzebom Zamawiającego wstępnego szczegółowego programu szkolenia, wykraczającego  poziomem szczegółowości poza minimum wskazane przez Zamawiającego,
 3. dysponowanie pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie:
 1. posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń,
 2. w okresie od 01.01.2019 r. do dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin na składania ofert przeprowadził co najmniej 10 przedmiotowych szkoleń.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji w zakresie ceny (bez wpływu na sposób realizacji usługi)  w przypadku:

a) przekroczenia przez Oferenta, który uzyskał największą liczbę punktów limitu budżetu przeznaczonego przez Zamawiającego na realizację usługi;

b) z​łożenia przez Oferentów ofert w tej samej cenie, w sytuacji, w której otrzymali taką samą liczbę punktów.

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.05.2022 15:14:39
 • Katarzyna Kołacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zawiadamia o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia.
 • 30.05.2022 15:15:32
 • Katarzyna Kołacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zgodnie z pkt. 13 Zapytania ofertowego z dnia 19.05.2022r. zawiadamia o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia.

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry