Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12458,Odprowadzenie-wody-z-polderu-Teleszyna.html
2024-02-23, 07:20

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprowadzenie wody z polderu Teleszyna

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.47.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.05.2022 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  24.05.2022 11:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  24.05.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje odwadnianie polderu Teleszyna poprzez:

 • pobór wody do przesyłu w pierwszej kolejności ze zbiornika wyrównawczego przy pompowni Miłkowice II, a ze zbiornika Jeziorsko w przypadku niedoboru wody w zbiorniku wyrównawczym,
 • odwadniania polderu Teleszyna poprzez odpompowywanie wody ze zbiornika wyrównawczego przy pompowni Miłkowice II, w zależności od sytuacji hydrologicznej do kanału krytego
  lub do zbiornika Jeziorsko.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Branże CPV

 • 65100000-4 - Usługi przesyłu wody i podobne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.