Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Bojewka poprzez remont budowli piętrzących w km 3+080, 5+204, 8+202 i 9+630

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2811.8.2022.AK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  14.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Bojewka poprzez remont budowli piętrzących w km 3+080, 5+204, 8+202 i 9+630”. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.06.2022 13:39:29
 • Andrzej Kryński

 • Zwiększenie budżetu postępowania
 • 21.06.2022 13:54:37
 • Andrzej Kryński

 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
 • 27.06.2022 11:24:05
 • Andrzej Kryński

 • Uchylanie się wykonawcy od podpisania umowy
 • 27.06.2022 11:27:33
 • Andrzej Kryński

 • Unieważnienie postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione: Unieważnienie postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry