Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy dla prawego i lewego wału przeciwpowodziowego rz. Modły i rz. Szewnianki

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.183.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  09.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje wykonanie ekspertyzy dla każdego z n/w obiektów :

 1. Prawego wału przeciwpowodziowego rz. Modły w km 0+000 – 1+550, m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki;
 2. Lewego wału przeciwpowodziowego rz. Modły w km 0+000 – 1+550, m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki;
 3. Prawego wału przeciwpowodziowego rz. Szewnianki w km 0+000 – 1+360, m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki;
 4. Lewego wału przeciwpowodziowego rz. Szewnianki w km 0+000 – 1+360, m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski, pow. ostrowiecki;

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zarejestrowana działalność gospodarcza

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Posiadanie uprawnień budowlanych wraz z przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Ińżynierów Budownictwa

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

Branże CPV

 • 71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry