Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Tuchełka w km 7+530, 11+905 i Dzięciołek w km 2+296

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2811.10.2022.AK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.06.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  20.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Tuchełka w km 7+530, 11+905 i Dzięciołek w km 2+296”.
Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w opisie przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.06.2022 16:50:08
 • Andrzej Kryński

 • Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • 14.06.2022 10:45:05
 • Andrzej Kryński

 • Szanowni Państwo,
  w nawiązaniu do załącznika nr 2_Formularz ofertowy prosimy o doprecyzowanie kwestii związanych z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień. Prosimy o informacje, jakie konkretnie uprawnienia Wykonawca powinien przedstawić skoro przedmiot postępowania dotyczy wykonania operatów wodnoprawnych i uzyskania decyzji wodnoprawnych skoro Pozwolenia Wodnoprawne wydawane są pod jurysdykcją Ustawy Prawo Wodne, w której to nie ma mowy o specjalnych uprawnieniach dla Wykonawców przedmiotowych operatów wodnoprawnych będących podstawą do wydania wskazanych Pozwoleń Wodnoprawnych.
  Zamawiający nie wymaga od Wykonawców posiadania uprawnień. Do zapytania ofertowego dołączono poprawiony załącznik nr 2 - formularz ofertowy.

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry