Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmina Bodzechów, w oparciu o regulacje rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” – pełnienie inwestorskiego nadzoru geotechnicznego.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.191.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.06.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  10.06.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Według załączonego opisu przedmiotu zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zarejestrowana działalność gospodarcza.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  specjalizacja-geotechnika lub równoważne im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  Warunek zostanie również spełniony jeżeli osoby przewidziane do jego wykonania będą przeszkolone w zakresie badań geotechnicznych w instytucji związanej z tą dziedziną (uczelnia, instytut badawczy i.t.p).

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załaczonym drukiem umowy.

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy.

Branże CPV

 • 71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry