Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiornik Droniowiczki - naprawa kładki nad przelewem, naprawa ubytków w betonach przelewu i bystrza, murów oporowych bystrza przelewu, wylotów upustów dennych, ubezpieczenie niecki wypadowej, gm. Lubliniec, woj. śląskie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089 Opole
tel.661221325
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.196.2022.30.E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  30.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Warunki realizacji umowy

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Informacje dodatkowe

zgodnie z zapytaniem ofertowym

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry