Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r12987,Zbiornik-Brzeznica-naprawa-betonow-filarow-jazow-w-szczegolnosci-na-ich-koronach.html
2024-02-22, 22:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbiornik Brzeźnica - naprawa betonów filarów jazów, w szczególności na ich koronach, naprawa spękanych powierzchni jazu stałego, murów przyczółków, murów niecki wypadowej jazu stałego, usunięcie ognisk korozji na elementach zamknięć , usunięcie roślin porastających elementy betonowe, w szczególności ekran betonowy zapory, gm. Tworóg, woj. śląskie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089 Opole
tel.661221325
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.197.2022.30.E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  30.06.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie zapytaniem ofertowym

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie zapytaniem ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie zapytaniem ofertowym

Warunki realizacji umowy

Zgodnie zapytaniem ofertowym

Informacje dodatkowe

Zgodnie zapytaniem ofertowym

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.