Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie cieków naturalnych nr ew.1326/4, 1726 w m. Żyznów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2811.16.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  29.06.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. "Utrzymanie cieków naturalnych nr ew. 1326/4, 1726 w m. Żyznów" jest zabudowa wyrw i odbudowa skarp potoku naruszonych wskutek spływu wód powodziowych.

Zakres robót obejmuje m. in.:

 • roboty przygotowawcze (ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, rozbiórka zatorów, tam z gałęzi, błota i liści z wywozem i zagospodarowaniem przez wykonawcę, usunięcie z koryta odpadów),
 • roboty ziemne (wykopy ze złożeniem urobku na odkład, zakup ziemi z dowozem, plantowanie skarp i dna, ręczne formowanie nasypów, roboty ziemne z przewozem gruntu, obsianie skarp),
 • roboty faszynowe (wykonanie wyściółek z faszyny, wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych),
 • konstrukcje kamienne (wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, nakłady uzupełniające, dopasowanie kamienia na skarpie w lokalizacji z utrudnionym dostępem),
 • transport wewnętrzny (transport lądowy materiałów),
 • doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt. 6.1 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych "WODNIK"

Skołyszyn 487
38-242 Skołyszyn

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry