Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie ZZ Przemyśl

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.58.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  18.07.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.07.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie ZZ Przemyśl w podziale na 8 cześci:

Część 1 Wycinka drzew na terenie NW Ustrzyki Dolne

Zad.1 Wycinka drzew z koryta potoku Czarny w km 4+200 - 4+300 w m-ci Polana

Zad.2 Wycinka drzew z koryta rzeki Strwiąż i potoku Jasieńka w m-ci Ustrzyki Dolne

Zad.3 Wycinka drzew z koryta potoku Smorż w km 0+000 - 0+250 w m-ci Brzegi Dolne.

Zad.4 Wycinka drzew z koryta rzeki Strwiąż w km 84+850 - 85+100 w m-ci Brzegi Dolne

Część 2 Wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie NW Jarosław

Część 3 Wycinka drzew na cieku naturalnym Jawor (Bonie) w km 0+950-2+100 m.Nehrybka, Przemyśl, Pikulice

Część 4 Wycinka drzew na rzece San w km 175+890 - 176+490, m. Przemyśl

Część 5 Wycinka drzew na terenie NW Przemyśl.

Zad.1 Wycinka drzew na cieku naturalnym Kobylański w km 0+622, m. Brylińce.

Zad.2 Wycinka drzewa na cieku naturalnym Zalesie w km 5+740, m. Kłokowice.

Zad.3 Wycinka drzew na cieku naturalnym ciek bez nazwy oraz na cieku naturalnym Zalesie w km 4+600, m. Młodowice

Część 6 Usługa wycinki drzew i przycięcia konarów metodą alpinistyczną na terenie NW Lesko

Część 7 Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Młynówka (Nowe Sady) w km 0+000 -  0+300 m. Nowe Sady, gm. Fredropol

Część 8 Wycinka drzew i zakrzaczeń na rzekach i potokach na terenie Nadzoru Wodnego Sanok

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla wszystkich części zamówienia:

Wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień polegających na wycince drzew z użyciem zwyżki w obrębie koryt rzek lub potoków lub cieków lub zbiorników lub stawów lub rowów

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie.

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i nr 6 do Formularza oferty.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry