Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13230,Wykonanie-Karty-Informacyjnej-Przedsiewziecia-dla-zadania-pn-Budowa-zbiornika-ma.html
22.07.2024, 09:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla zadania pn. ,,Budowa zbiornika małej retencji Bzin w zlewni Kamiennej ‘

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Radomiu

Zarząd Zlewni w Radomiu

Parkowa 2A
26-600 Radom
tel.48 36 261 38 w. 141, 142
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.252.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.07.2022 11:00
 • Termin złożenia oferty
  14.07.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zarejestrowana działalność gospodarcza

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania jaki powinien spełniać autor opracowania określa art. 74 a ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zmianami). Na potwierdzenie spełnienia tych wymagań Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 66 ust. 1 pkt 19 a.  

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załaczonym drukiem umowy

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.