Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów na terenie ZZ Stalowa Wola

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.53.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.07.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  09.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.08.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów na terenie ZZ Stalowa Wola, w podziale na 8 części:

Część nr 1 - Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów czasowo piętrzących wodę na terenie NW w Kolbuszowej

Część nr 2 - Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów czasowo piętrzących wodę na terenie NW Biłgoraju

Część nr 3 - Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów czasowo piętrzących wodę na terenie NW w Stalowej Woli

Część nr 4 - Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów czasowo piętrzących wodę na terenie NW w Tarnobrzegu

Część nr 5 - Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów stale piętrzących wodę na terenie NW w Kolbuszowej

Część nr 6 - Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów stale piętrzących wodę na terenie NW w Biłgoraju

Część nr 7 - Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów stale piętrzących wodę na terenie NW w Tarnobrzegu

Część n: 8 - Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów stale piętrzących wodę na terenie NW w Stalowej Woli


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej na zasadach opisanych w SWZ

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry