Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie dokumentacji technicznych oraz ekspertyz dla obiektów zlokalizowanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.60.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.07.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  10.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.08.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznych oraz ekspertyz dla obiektów zlokalizowanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola, w podziale na 4 części:
Część 1: „Opracowanie dokumentacji technicznej na dokonanie przebudowy jazów zlokalizowanych na rzece Kurzynka w km 10+570, 12+830, 13+844”
Część 2: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zaleceń z oceny stanu technicznego na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec”
Część 3: „Ekspertyza geotechniczna lewego wału rz. Trześniówka w m. Trześń”
Część 4: „Kompleksowy remont przepompowni Siedleszczany” w ramach zadania „Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Tarnobrzeg”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej na zasadach opisanych w SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy dla danej częsci postępowania, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z Wzorem umowy dla danej części postępowania, stanowiącym załącznik do SWZ

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry