Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.52.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.07.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  11.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.08.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola II, w podziale na 3 części:
Część 1: „Roboty utrzymaniowe na cieku Branna w m. Bojanów, Wilcza Wola”
Część 2: „Roboty utrzymaniowe na rzece Łazowa km 0+000 – 2+000 i 2+150 – 6+700 w m. Żary, Biszcza, gm. Biszcza”
Część 3: „Roboty utrzymaniowe na rzece Łukawica w km 3+500 – 7+520 na terenie gminy Radomyśl nad Sanem”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej na zasadach opisanych w SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy dla danej części zamówienia, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z Wzorem umowy dla danej częsci zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry