Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.61.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.07.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  11.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.08.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I, w podziale na 26 części:

Cz.1. „Roboty utrzymaniowe na rzece Trzebensz w km 14+300 ÷ 17+030 w m. Zofianka Górna, Krzemień II, Zofianka Dolna, gm. Janów Lubelski, Dzwola”

Cz.2.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Strug w km 0+000-11+390 tj.11390 mb, Strug-Orlisko w km 0+000-1+739 tj.1739 mb w m. Gorzyce, Sokolniki, Furmany, Żupawa,
gm. Gorzyce, Grębów, pow. Tarnobrzeski”

Cz.3.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Miętus w km  3+000-8+290 tj.5290 mb w m. Zabrnie Grębów, gm. Grębów, pow. Tarnobrzeski”

Cz.4.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-4+170”

Cz.5.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Lubinka w km 0+000-5+081, 5+081 - 7+792,12+004 - 17+138”

Cz.6.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 0+000 - 9+646”

Cz.7.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Z-1 w km 0+000 - 7+195”

Cz.8.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Łowisko w km 2+485 - 3+250”

Cz.9.  „Roboty utrzymaniowe na cieku Małki w km 0+000-3+450 w m. Przędzel gm. Rudnik   nad Sanem”

Cz.10.„Roboty utrzymaniowe na rzece Mokrzyszówka w km 0+000-14+219 - 14 219 mb
w m. Mokrzyszów, Chmielów, Dąbrowica, gm. Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. Tarnobrzeski”

Cz.11. „Roboty utrzymaniowe na rzece Dymitrowsko - Młodochowski w km 0+000-4+515
i 4+937- 15+145 .w m. Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski,
m. Domacyny, Wojków, Padew, Kębłów gm. Padew Narodowa, m. Krzemienica, Młodochów gm. Gawłuszowice pow. mielecki”

Cz.12. „Utrzymanie zbiornika wodnego i rowów opaskowych w m. Stary Lubliniec, Ułazów,
gm. Cieszanów, Stary Dzików”

Cz.13. „Utrzymanie zbiornika wodnego i grobli zbiornika w m. Cewków, gm. Stary Dzików”

Cz.14. „Roboty utrzymaniowe na potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa”

Cz.15. „Roboty utrzymaniowe na cieku Jasienica km 0+000 - 2+100 m. Stary Dzików,
gm. Stary Dzików”

Cz.16. „Roboty utrzymaniowe na potoku Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj.
6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec”

Cz.17. „Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka Przewrotne w km 1+800 - 7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary gm. Głogów Małopolski”

Cz.18. „Roboty utrzymaniowe na potoku Rudnia w km 7+707 - 14+000 ; 17+500-21+000”

Cz.19. „Roboty utrzymaniowe na potoku Struga w km 0+416 - 3+344”

Cz.20. „Roboty utrzymaniowe na potoku Kowale w km 0+000-7+784”

Cz.21. „Roboty utrzymaniowe na potoku Luchówka w km 0+000 -  2+030 , 10+990 - 14+430”

Cz.22. „Roboty utrzymaniowe na potoku Tarlaka w km 12+704 - 15+683”

Cz.23. „Roboty utrzymaniowe na potoku Groble - Kanał A w km 0+000 - 7+553”

Cz.24. „Roboty utrzymaniowe na rzece Babulówka w km 0+000-22+901 oraz 24+232-28+885 -tj 27 554 mb w m. Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski, w m. Wojków, Padew N., Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule gm. Padew N., Józefów, Pluty, Czajkowa gm. Tuszów Narodowy”

Cz.25. „Roboty utrzymaniowe na Potoku Rów w km 0+000 - 16+947 tj. 16 947 mb
w m. Zarównie, Padew N., gm. Padew N. Józefów-Ławnica gm. Tuszów N., m. Trześń gm. Mielec”

Cz.26. „Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w km 0+000-6+955 oraz 8+660-8+750”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik
Nr 2
do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej na zasadach opisanych w SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy dla danej części zamówienia, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z Wzorem umowy dla danej części zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry