Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.61.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.07.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  11.08.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.08.2022 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I, w podziale na 26 części:

Cz.1. „Roboty utrzymaniowe na rzece Trzebensz w km 14+300 ÷ 17+030 w m. Zofianka Górna, Krzemień II, Zofianka Dolna, gm. Janów Lubelski, Dzwola”

Cz.2.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Strug w km 0+000-11+390 tj.11390 mb, Strug-Orlisko w km 0+000-1+739 tj.1739 mb w m. Gorzyce, Sokolniki, Furmany, Żupawa,
gm. Gorzyce, Grębów, pow. Tarnobrzeski”

Cz.3.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Miętus w km  3+000-8+290 tj.5290 mb w m. Zabrnie Grębów, gm. Grębów, pow. Tarnobrzeski”

Cz.4.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-4+170”

Cz.5.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Lubinka w km 0+000-5+081, 5+081 - 7+792,12+004 - 17+138”

Cz.6.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Niedźwiedź w km 0+000 - 9+646”

Cz.7.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Z-1 w km 0+000 - 7+195”

Cz.8.  „Roboty utrzymaniowe na potoku Łowisko w km 2+485 - 3+250”

Cz.9.  „Roboty utrzymaniowe na cieku Małki w km 0+000-3+450 w m. Przędzel gm. Rudnik   nad Sanem”

Cz.10.„Roboty utrzymaniowe na rzece Mokrzyszówka w km 0+000-14+219 - 14 219 mb
w m. Mokrzyszów, Chmielów, Dąbrowica, gm. Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. Tarnobrzeski”

Cz.11. „Roboty utrzymaniowe na rzece Dymitrowsko - Młodochowski w km 0+000-4+515
i 4+937- 15+145 .w m. Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski,
m. Domacyny, Wojków, Padew, Kębłów gm. Padew Narodowa, m. Krzemienica, Młodochów gm. Gawłuszowice pow. mielecki”

Cz.12. „Utrzymanie zbiornika wodnego i rowów opaskowych w m. Stary Lubliniec, Ułazów,
gm. Cieszanów, Stary Dzików”

Cz.13. „Utrzymanie zbiornika wodnego i grobli zbiornika w m. Cewków, gm. Stary Dzików”

Cz.14. „Roboty utrzymaniowe na potoku - Złoty Potok w km 0+000-6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa”

Cz.15. „Roboty utrzymaniowe na cieku Jasienica km 0+000 - 2+100 m. Stary Dzików,
gm. Stary Dzików”

Cz.16. „Roboty utrzymaniowe na potoku Olszynka w km 1+751 - 4+816, 5+310 - 8+979 tj.
6 734 mb w m. Kopcie, Dzikowiec, Lipnica, gm. Dzikowiec”

Cz.17. „Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka Przewrotne w km 1+800 - 7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary gm. Głogów Małopolski”

Cz.18. „Roboty utrzymaniowe na potoku Rudnia w km 7+707 - 14+000 ; 17+500-21+000”

Cz.19. „Roboty utrzymaniowe na potoku Struga w km 0+416 - 3+344”

Cz.20. „Roboty utrzymaniowe na potoku Kowale w km 0+000-7+784”

Cz.21. „Roboty utrzymaniowe na potoku Luchówka w km 0+000 -  2+030 , 10+990 - 14+430”

Cz.22. „Roboty utrzymaniowe na potoku Tarlaka w km 12+704 - 15+683”

Cz.23. „Roboty utrzymaniowe na potoku Groble - Kanał A w km 0+000 - 7+553”

Cz.24. „Roboty utrzymaniowe na rzece Babulówka w km 0+000-22+901 oraz 24+232-28+885 -tj 27 554 mb w m. Baranów Sandomierski, Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski, w m. Wojków, Padew N., Zarównie, Zachwiejów, Piechoty, Babule gm. Padew N., Józefów, Pluty, Czajkowa gm. Tuszów Narodowy”

Cz.25. „Roboty utrzymaniowe na Potoku Rów w km 0+000 - 16+947 tj. 16 947 mb
w m. Zarównie, Padew N., gm. Padew N. Józefów-Ławnica gm. Tuszów N., m. Trześń gm. Mielec”

Cz.26. „Roboty utrzymaniowe na potoku Malinianka w km 0+000-6+955 oraz 8+660-8+750”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik
Nr 2
do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej na zasadach opisanych w SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy dla danej części zamówienia, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z Wzorem umowy dla danej części zamówienia, stanowiącym załącznik do SWZ.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry