Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13336,Remont-jednostek-plywajacych-w-podziale-na-czesci.html
2024-02-26, 11:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont jednostek pływających w podziale na części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.33.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  08.07.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  04.08.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.08.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Remont jednostek pływających w podziale na części”
  1. Zamówienie składa się z następujących części:
  2. Część zamówienia nr 1: Remont holownika Brda,
  3. Część zamówienia nr 2: Remont statku Drwęca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia Załącznik Nr 1 do SWZ,
 • Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ (dla części 1 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8.1, dla części 2 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8.2).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
 • 50244000-7 - Przywracanie do stanu użytkowego statków lub łodzi
 • 50245000-4 - Usługi w zakresie modernizacji statków

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.07.2022 09:50:24
 • Lucyna Wypych

 • Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ
 • 04.08.2022 10:03:07
 • Lucyna Wypych

 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • 04.08.2022 10:49:58
 • Lucyna Wypych

 • Informacja z otwarcia ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.