Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r13630,Przeglad-elektrowni-wodnej-Jeziorsko-w-2022-r-2-turbozespoly-kazdy-o-mocy-2MW.html
2024-02-21, 21:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd elektrowni wodnej Jeziorsko w 2022 r. - 2 turbozespoły, każdy o mocy 2MW

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2810.61.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.08.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  26.08.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.08.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd Elektrowni Wodnej Jeziorsko, obejmujący dwa turbozespoły, każdy o mocy 2 MW w zakresie mechanicznym i elektrycznym, obejmujący  m.in.:

 • prace przygotowawcze do przeglądu turbozespołów,
 • przegląd, regulacja,  ewentualne zakwalifikowanie do naprawy drążków siłowników kierownicy  turbin i łączników klap aparatu,
 • przegląd, konserwacja układu smarowania łożysk prowadzących turbin, instalacji UZO turbin układu hamowania,
 • przegląd uszczelnień podłogi turbin, łożyska turbin i uszczelnień węglowych,
 • przegląd, konserwacja, układu chłodzenia turbozespołów, zasuwy awaryjnej na ujęciu wody do elektrowni, instalacji systemu odwodnienia turbin Kaplana,
 • przegląd komory i łopat wirnika turbin Kaplana i ewentualne zakwalifikowanie powierzchni wżerów  do napawań,
 • przegląd i konserwacja serwomotorów turbin, instalacji hydraulicznej turbozespołów i pomiary drgań turbozespołów,
 • przegląd i konserwacja generatorów, szaf układu wzbudzenia, regulacji napięcia oraz  transformatora wzbudzenia, szaf układu regulatora obrotów turbin, transformatorów - rozdzielni 15kV-SN, rozdzielni i szaf nn-0,4 kV, układów sygnalizacji, pomiaru i sterowania,
 • przegląd, czyszczenie, regulacja sond hydrostatycznych pomiarów poziomów wody w Elektrowni.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

  1. 1. wykazał się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie prac polegających na przeglądzie, montażu/uruchomieniu lub remoncie co najmniej 3  (trzech) turbozespołów o mocy 2 MW lub większych, w elektrowniach wodnych o wartości każdej z nich minimum 50.000,00 zł brutto;
  2. 2. wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą (kierownik/osoba prowadząca prace) posiadającą uprawnienia elektryczne SEP Dozoru i Eksploatacji do 15 kV lub bez ograniczeń, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • 71356000-8 - Usługi techniczne
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.