Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny rzeki Strwiąż na terenie gminy Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, woj. podkarpackie”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.178537415
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.RPI.2811.3.2022.JRP6
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.08.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  16.08.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami w tym m.in. opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią doliny rzeki Strwiąż na terenie gminy Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki, woj. podkarpackie”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje lub przy realizacji zamówienia będzie dysponował zespołem, który skieruje do realizacji usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania, w skład którego będą wchodzić specjaliści posiadający kwalifikacje zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, w tym co najmniej osoby wskazane w punkcie 6 Zapytania ofertowego.  

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

EKO - WASZKA Maciej Wachecki

ul. Wojska Polskiego 257a /18
25-205 Kielce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry