Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawowanie nadzoru archeologicznego na zadaniu pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznica w gminie Kłaj, powiat wielicki. Zadanie 1 – Budowa suchego zbiornika w km 5+168 potoku Tusznica w gm. Kłaj, pow. wielicki.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krakowie

Zarząd Zlewni w Krakowie

Kazimierza Morawskiego 5
32-102 Kraków
tel.+48 12 62 90 615
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.471.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.08.2022 14:00
 • Termin złożenia oferty
  24.08.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Nadzór polega on na monitorowaniu przez archeologa wszystkich prac ziemnych związanych z inwestycją. Podczas jego trwania archeolog jest zobowiązany stwierdzić czy na nadzorowanym terenie występują zabytki archeologiczne. 

W przypadku wystąpienia zabytków zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego przygotować właściwy wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

W przypadku braku stwierdzenia w trakcie nadzoru występowania zabytków Inspektor zobowiązany do pisemnego potwierdzenia tego faktu w postaci Karty Nadzoru.

Nadzór polega on na monitorowaniu przez archeologa wszystkich prac ziemnych związanych z inwestycją. Podczas jego trwania archeolog jest zobowiązany stwierdzić czy na nadzorowanym terenie występują zabytki archeologiczne. 

W przypadku wystąpienia zabytków zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego przygotować właściwy wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

W przypadku braku stwierdzenia w trakcie nadzoru występowania zabytków Inspektor zobowiązany do pisemnego potwierdzenia tego faktu w postaci Karty Nadzoru.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 • co najmniej 1 osobą która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych.

Branże CPV

 • 71351914-3 - Usługi archeologiczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry