Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Liwiec km 0+000-1+689 (P), 0+000-0+211 (L) i 0+000-0+370 (L), w tym wykonanie zaleceń okresowych kontroli stanu technicznego

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2811.22.2022.AK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.09.2022 13:00
 • Termin złożenia oferty
  19.09.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Liwiec km 0+000-1+689 (P), 0+000-0+211 (L) i 0+000-0+370 (L), w tym wykonanie zaleceń okresowych kontroli stanu technicznego”. Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Sokołowie Pdlaskim

Krzywa 30
08-300 Sokołów Podlaski

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry