Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie Ekspertyz technicznych dotyczących funkcjonowania wód i urządzeń wodnych na terenie RZGW Gdańsk w podziale na części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.41.2022.ZP.TO
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.09.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  15.09.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.09.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,
 •  Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Określono w SWZ

Warunki realizacji umowy

Określono w SWZ

Branże CPV

 • 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
 • 71351920-2 - Usługi oceanograficzne i hydrologiczne
 • 71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 13.09.2022 13:54:42
 • Tomasz Ostrowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 15.09.2022 10:04:59
 • Tomasz Ostrowski

 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
  Sfinansowanie zamówienia
 • 15.09.2022 13:04:39
 • Tomasz Ostrowski

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 20.10.2022 14:49:53
 • Tomasz Ostrowski

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry