Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SZKOLENIE - USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH I O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 22
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.655.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.09.2022 10:00
 • Termin złożenia oferty
  27.09.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

SZKOLENIE - USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH I O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

aktualny wpis do CEIDG lub KRS

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- posiadanie conajmniej 3-letniego doswiadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń,

- w okresie od 01.01.2019r. do dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin składania ofert wymóg przeprowadzenia co najmniej 10 przedmiotowych szkoleń trwających minimum 8 godzin szkoleniowych każde (wykaz)

Warunki realizacji umowy

zgodnie z OPZ i zapisami umowy

Informacje dodatkowe

Ramowy program szkolenia został ujęty w OPZ.

Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia jest w całości finansowany ze środków publicznych w myśl ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy  o podatku od towarów i usług, powyższa usługa szkoleniowa może zostać zwolniona z naliczenia podatku VAT.

Branże CPV

 • 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.09.2022 11:57:10
 • Anna Kozłowicz

 • Dotyczy postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy PO.ROZ.281.655.2022
  na wykonanie zadania pn: „Szkolenie – Ustawa o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody.

  Zamawiający wprowadza zmiany w treści zapytania ofertowego w punkcie 11:

  Było: Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej, jako plik w formacie danych określonych i wydanych na podstawie odrębnych przepisów ( preferowany format pdf). Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  Jest:
  Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej, jako plik w formacie danych określonych i wydanych na podstawie odrębnych przepisów ( preferowany format pdf). Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty podpisanej poprzez załączenie skanu formularza ofertowego z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający wyznacza nowy termin na złożenie oferty do 27.09.2022 godz. 12.00.
 • 22.09.2022 11:59:45
 • Anna Kozłowicz

 • W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający wyznacza nowy termin na złożenie oferty do 27.09.2022 godz. 12.00.
 • 30.09.2022 10:18:43
 • Sylwia Jacczak

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

AKADEMIA PRAWA Stanisław Sarzyński Doradztwo i szkolenia

Milczany 64
27-600 Milczany

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry