Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rz. Białej Przemszy na łącznej dł. 7,488 km, w m. Sosnowiec, Jaworzno

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2810.85.2022.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.09.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  28.09.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.09.2022 09:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp

 • Wycinka odrostów drzew wyciętych w 2021r.
 • Naprawa skarp poprzez obsiew (dot. korony i skarpy od wodnej – lokalnie)
 • Wycinka drzew (607 szt.) zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW w Gliwicach wraz z frezowaniem pni
 • Wywożenie dłużyc na odległość 25 km (plac RZGW) z ułożeniem w stosy o wymiarach 1x1,2x długość
 • Wywożenie gałęzi na odległość 25 km (plac RZGW) lub zrębkowanie na miejscu
 • Prowadzenie pełno branżowego nadzoru przyrodniczego

plac RZGW : wskazany plac terenu Zbiornika Wodnego Kuźnica Warężyńska

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ oraz Przedmiar prac Załącznik Nr 12

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do SWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do SWZ.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do SWZ.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry