Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont i naprawa schodów prowadzących na koronę zapory czołowej oraz drogi wjazdowej na półwysep Rybaczówka

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Opolu

Zarząd Zlewni w Opolu

Odrowążów 2
45-089 Opole
tel.661222839
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.286.2022.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.09.2022 15:00
 • Termin złożenia oferty
  26.09.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbiórce i ponownym ułożeniu na zaprawie cementowej kamiennych schodów zapory czołowej – 3 szt. oraz przełożeniu/ponownym ułożeniu kostki granitowej drogi dojazdowej na półwysep Rybaczówka, Obiektu Hydrotechnicznego Zbiornik Wodny Turawa. Przygotowaniu podłoża poprzez korytowanie oraz zagęszczenie podsypanego materiału piaskowo – cementowego. Uzupełnieniu brakujących elementów stopni schodów oraz kostki granitowej nowo zakupionym materiałem kamiennym.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Jak w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jak w zapytaniu ofertowym

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Jak w zapytaniu ofertowym

Warunki realizacji umowy

Jak w zapytaniu ofertowym

Informacje dodatkowe

Jak w zapytaniu ofertowym

Branże CPV

 • 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
 • 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry