Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Frydek poprzez budowę nowej budowli piętrzącej”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.56.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.09.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  07.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.10.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:
     Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,
     Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 • 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
 • 71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry