Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych jeziora Frydek poprzez budowę nowej budowli piętrzącej”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.56.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.09.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  07.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.10.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:
     Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,
     Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 • 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
 • 71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry