Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14337,Opracowanie-dokumentacji-projektowej-do-zadania-pn-Zwiekszenie-zdolnosci-retency.html
2024-02-24, 17:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnych rzeki Maruszy poprzez budowę nowej budowli piętrzącej w km 21+900”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.58.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.09.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  07.10.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.10.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:
     Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,
     Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ

Informacje dodatkowe

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
 • 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
 • 71313000-5 - Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego
 • 71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.