Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14357,Przeglady-budowlane-roczne-i-piecioletnie-oraz-kontrole-okresowe-obiektow-hydrot.html
13.07.2024, 18:35

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeglądy budowlane, roczne i pięcioletnie oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie RZGW w Gdańsku w podziale na części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.47.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.09.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  31.10.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.10.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia dla każdej części zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ

Informacje dodatkowe

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 03.10.2022 10:54:31
 • Aleksandra Mieczkowska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 31.10.2022 10:05:13
 • Lucyna Wypych

 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 • 31.10.2022 12:21:51
 • Lucyna Wypych

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 22.11.2022 15:49:39
 • Aleksandra Sowa

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1 oraz 5
 • 22.11.2022 16:01:11
 • Aleksandra Sowa

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 3
 • 22.11.2022 16:06:00
 • Aleksandra Sowa

 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 4

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.