Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.96.2022/RZGW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.09.2022 16:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  03.10.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  03.10.2022 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów gospodarczych na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie w podziale na następujące części:

Zadanie 1 – Dostawa artykułów gospodarczych do RZGW w Gdańsku

Zadanie 2 – Dostawa artykułów gospodarczych do RZGW w Gliwicach

Zadanie 3 – Dostawa artykułów gospodarczych do RZGW w Krakowie

Zadanie 4 – Dostawa artykułów gospodarczych do RZGW w Szczecinie

Zadanie 5 –  Dostawa artykułów gospodarczych do RZGW w Warszawie

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, określa opis przedmiotu zamówienia –załącznik nr 1 do Zaproszenie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SWZ.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zaprasza do negocjacji Wykonawcę:
PHU BMS Sp.J. Z. Bielecki
ul. Staszica 22
82-500 Kwidzyn

e-mail: przetargi@bmskwidzyn.pl
www.bmskwidzyn.pl
NIP: 5811172950

2. Negocjacje zostaną przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w formie ustnej (audio- lub wideokonferencja), za pośrednictwem usługi Microsoft Teams (z przyczyn technicznych, link do zdalnego spotkania zostanie udostępniony w osobnej wiadomości wysłanej na adres e-mail zaproszonego Wykonawcy lub za pośrednictwem Platformy Zakupowej).

3. Negocjacje odbędą się w dniu 3 października 2022 r. o godz. 09:30.

4. W przypadku braku możliwości odbycia negocjacji we wskazanej formie lub terminie, Wykonawca powinien uprzednio skontaktować się z Zamawiającym w celu ustalenia innej formy, terminu lub miejsca przeprowadzenia negocjacji

Branże CPV

 • 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry