Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Białki w km 0+000-34+480

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.93.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.09.2022 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  04.10.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  04.10.2022 09:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych koryta rzeki Białka w km 0+000-34+480, zlokalizowanej na terenie działania Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim.

Rzeka Białka, dla której przewiduje się wykonanie robót utrzymaniowych zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Radzyń Podlaski, gminy Wohyń, gminy Komarówka Podlaska, pow. radzyński, woj. lubelskie.

Zakres zamówienia obejmuje głównie:

 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków,
 • wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków,
 • mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp rzeki kosiarka bijakową
 • ręczna wycinka krzaków (bez karczowania) wraz z rozdrobnieniem pozyskanego z wycinki materiału poprzez zrąbkowanie.

Zakres prac utrzymaniowych został szczegółowo określony w przedmiarze robót  stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.

Teren po zakończeniu robót winien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po koszeniu i wycince odrostów a wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek po użyciu sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

 

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 04.10.2022 r., do godziny 9.00.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT  (brutto):   145 956,24 zł.

 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry