Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Białki w km 0+000-34+480

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.93.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.09.2022 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  04.10.2022 09:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  04.10.2022 09:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych koryta rzeki Białka w km 0+000-34+480, zlokalizowanej na terenie działania Nadzoru Wodnego w Radzyniu Podlaskim.

Rzeka Białka, dla której przewiduje się wykonanie robót utrzymaniowych zlokalizowana jest na terenie miasta i gminy Radzyń Podlaski, gminy Wohyń, gminy Komarówka Podlaska, pow. radzyński, woj. lubelskie.

Zakres zamówienia obejmuje głównie:

 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków,
 • wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieków,
 • mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp rzeki kosiarka bijakową
 • ręczna wycinka krzaków (bez karczowania) wraz z rozdrobnieniem pozyskanego z wycinki materiału poprzez zrąbkowanie.

Zakres prac utrzymaniowych został szczegółowo określony w przedmiarze robót  stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.

Teren po zakończeniu robót winien zostać przez Wykonawcę uporządkowany, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po koszeniu i wycince odrostów a wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek po użyciu sprzętu mechanicznego naprawione na koszt Wykonawcy.

 

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty cenowej, wynikającej z kosztorysu ofertowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót, do dnia 04.10.2022 r., do godziny 9.00.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT  (brutto):   145 956,24 zł.

 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry