Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika S w km 0+000 -0+300, 0+430-0+810 wraz z naprawą zamknięć budowli wpustowej i upustowej

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.92.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  30.09.2022 14:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  03.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  03.10.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika S w km 0+000 -0+300, 0+430-0+810 wraz z naprawą zamknięć budowli wpustowej i upustowej

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstepuje od warunku udziału

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstepuje od warunku udziału

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający odstepuje od warunku udziału

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry