Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe zbiornika Bikcze w km 0+000-4+200

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.91.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  04.10.2022 13:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  05.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  05.10.2022 08:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na zadaniu, p.n.:  „Roboty utrzymaniowe zbiornika Bikcze w km 0+000-4+200”

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  co najmniej jedno zamówienie związane z wykonywaniem  prac utrzymaniowych na rzekach, ciekach, kanałach, wałach, zbiornikach o wartości brutto minimum: 40 000,00 PLN.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry