Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy 4 kompletów kosiarek – traktorków wraz z osprzętem

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.72.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.10.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  31.10.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.10.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 kompletów kosiarek – traktorków wyposażonych w dodatkowy osprzęt w postaci pluga do odśnieżania, łańcuchów na koła i zamiatarki obrotowej. Kosiarki oraz osprzęt powinny być fabrycznie nowe. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 6 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ

Branże CPV

 • 16310000-1 - Kosiarki

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry