Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14506,Remont-prawego-zjazdu-osi-przeprawowej-TP-Pieklo.html
2024-02-24, 17:18

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont prawego zjazdu osi przeprawowej TP – Piekło”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.75.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.10.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  24.10.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.10.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zamówienia pn. „Remont prawego zjazdu osi przeprawowej TP – Piekło”.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
    Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,
    Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ

Informacje dodatkowe

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45243000-2 - Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.