Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Żarnica w km 0+000-33+860

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej

Łomaska 2
21-500 Biała Podlaska
tel.(83) 342 70 55
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.1.2811.8.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.10.2022 09:00
 • Termin złożenia oferty
  14.10.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy określono w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - wzór umowy.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry