Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14556,Utrzymanie-rzeki-Piszczanka-w-km-0000-22440.html
2024-02-24, 16:34

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Piszczanka w km 0+000-22+440

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.98.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.10.2022 09:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  17.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  17.10.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z utrzymaniem rzek na obszarze działania Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej. Utrzymanie rzeki Piszczanka w km 0+000-22+440

Zakres zamówienia obejmuje:

 • mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,
 • ręczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,
 • ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem,
 • odmulenie cieku w km 7+875-8+670 wraz z rozplanowaniem urobku,
 • usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie.          

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych, stanowiących załączniki do SWZ.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: gm. Miasto Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski, pow. bialski, woj. lubelskie, gm. Huszlew, pow. łosicki, woj. mazowieckie.

 

Informacje dodatkowe

Termin realizacji przedmiotu umowy: w ciągu 40 dni po przekazaniu terenu robót.

Zamawiający informuje, iż kwota (limit środków finansowych) jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie z VAT (brutto):   129 232,91 zł.

Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.