Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika Dratów-Mytycze w km 3+400 - 10+280

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.97.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.10.2022 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  13.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  13.10.2022 08:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika Dratów-Mytycze w km 3+400 - 10+280.

Zakres zamówienia obejmuje:

•          wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i dna, porost gesty, twardy, (przyjęto do obkoszenia ręcznego 70% całości powierzchni doprowadzalnika),

•          wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

•          mechaniczne wykoszenie porostów ciągnikiem z kosiarka bijakową ze skarp i dna (przyjęto do obkoszenia 30% całości powierzchni doprowadzalnika),

•          ręczne ścinanie krzaków o poroście gęstym, średnim i rzadkim (bez karczowania),

•          mechaniczne rozdrabnianie (rąbkowanie materiału pozyskanego z wycinki krzaków),

•          mechaniczne hakowanie z dna doprowadzalnika roślin korzeniących się z zastosowaniem koparki  z osprzętem do mechanicznego hakowania,

•          ręczne odmulenie dna doprowadzalnika wraz z zagospodarowaniem urobku.

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry