Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika Dratów-Mytycze w km 3+400 - 10+280

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.97.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.10.2022 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  13.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  13.10.2022 08:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika Dratów-Mytycze w km 3+400 - 10+280.

Zakres zamówienia obejmuje:

•          wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp i dna, porost gesty, twardy, (przyjęto do obkoszenia ręcznego 70% całości powierzchni doprowadzalnika),

•          wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

•          mechaniczne wykoszenie porostów ciągnikiem z kosiarka bijakową ze skarp i dna (przyjęto do obkoszenia 30% całości powierzchni doprowadzalnika),

•          ręczne ścinanie krzaków o poroście gęstym, średnim i rzadkim (bez karczowania),

•          mechaniczne rozdrabnianie (rąbkowanie materiału pozyskanego z wycinki krzaków),

•          mechaniczne hakowanie z dna doprowadzalnika roślin korzeniących się z zastosowaniem koparki  z osprzętem do mechanicznego hakowania,

•          ręczne odmulenie dna doprowadzalnika wraz z zagospodarowaniem urobku.

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry