Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja koryta rzeki Żółkiewka

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.99.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.10.2022 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  13.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  13.10.2022 08:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja koryta rzeki Żółkiewka w km: 0+000- 1+355; 1+600-3+435;  3+485-3+520; 3+570-7+470;9+450-11+480; 11+700-13+406; 13+900-14+800; 14+850-15+460; 15+560-16+470; 17+875-8+450;  28+510-30+240; 32+967-33+510.

Zakres zamówienia obejmuje:

•          ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków wraz z wygrabieniem,

•          ręczna wycinka krzaków (bez karczowania) wraz z rozdrobnieniem pozyskanego

            z wycinki materiału poprzez zrąbkowanie,

•          mechaniczne hakowanie z dna cieków roślin korzeniących się koparką

              z osprzętem do hakowania mechanicznego oraz hakowanie ręczne. 

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstępuje od warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający odstępuje od warunku udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry