Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja koryta rzeki Żółkiewka

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.99.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.10.2022 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  13.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  13.10.2022 08:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja koryta rzeki Żółkiewka w km: 0+000- 1+355; 1+600-3+435;  3+485-3+520; 3+570-7+470;9+450-11+480; 11+700-13+406; 13+900-14+800; 14+850-15+460; 15+560-16+470; 17+875-8+450;  28+510-30+240; 32+967-33+510.

Zakres zamówienia obejmuje:

•          ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków wraz z wygrabieniem,

•          ręczna wycinka krzaków (bez karczowania) wraz z rozdrobnieniem pozyskanego

            z wycinki materiału poprzez zrąbkowanie,

•          mechaniczne hakowanie z dna cieków roślin korzeniących się koparką

              z osprzętem do hakowania mechanicznego oraz hakowanie ręczne. 

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstępuje od warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający odstępuje od warunku udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry