Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont kierownicy na jeziorze Drużno”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.85.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.10.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  03.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.11.2022 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zamówienia pn. „Remont kierownicy na jeziorze Drużno” 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:
    Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,
    Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 7 do SWZ.
 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ

Informacje dodatkowe

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 45000000-7 - Roboty budowlane
 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry