Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14630,Konserwacja-ciekow-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Elblagu-zamowienie-podobne-NW-Elb.html
2024-02-24, 16:09

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu - zamówienie podobne NW Elbląg”

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25 wew. 47, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.87.2022.ZP.AT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.10.2022 14:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  24.10.2022 09:55
 • Rozpoczęcie negocjacji
  24.10.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. „Konserwacja cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu - zamówienie podobne NW Elbląg”. 
Przedmiotowa usługa obejmuje wykonanie prac konserwacji cieków w roku 2022, polegających na: 
1) Ręcznym  wykoszeniu porostów ze skarp w ilości 185 846 m2 ;
2) Wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp w ilości 185 846 m2;
3) Hakowaniu roślinności z dna z rozplantowaniem urobku w ilości 104 608 m2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia określają: 
- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do zaproszenia do negocjacji, 
- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 2 do zaproszenia do negocjacji.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.