Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14637,Roboty-utrzymaniowe-koryta-rzeki-Ciemiega-w-km-6480-14310-gm-Niemce-wraz-z-napra.html
2024-02-24, 16:44

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Ciemięga w km 6+480 - 14+310, gm. Niemce wraz z naprawą jazu kozłowego w km 1+700 w m. Łysaków, gm. Wólka oraz w km 34+750-41+200, gm. Nałęczów, Jastków, Wojciechów.

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.100.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.10.2022 11:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  19.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  19.10.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzece zlokalizowanej  na terenie działania Nadzoru Wodnego w Lublinie: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Ciemięga w km 6+480 - 14+310,  gm. Niemce wraz z naprawą jazu kozłowego w km 1+700 w m. Łysaków, gm. Wólka oraz w km 34+750-41+200, gm. Nałęczów, Jastków, Wojciechów.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.