Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14669,Utrzymanie-rzeki-Ubrodowica-w-km-3000-15900.html
27.02.2024, 10:45

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Ubrodowica w km 3+000-15+900

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.103.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  20.10.2022 12:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  21.10.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  21.10.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Ubrodowica w km 3+000-15+900.

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający odstąpił od warunku udziału w postępowaniu.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.