Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych w MEW Michałowo w celu jej uruchomienia

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.79.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  25.10.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  19.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac elektrycznych, mechanicznych na obiekcie Małej Elektrowni Wodnej w Michałowie w celu jej uruchomienia. 
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:
- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z SWZ

Informacje dodatkowe

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe
 • 42100000-0 - Maszyny do wytwarzania i wykorzystywania mocy mechanicznej
 • 42110000-3 - Turbiny i silniki
 • 42113000-4 - Części turbin
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.11.2022 22:40:14
 • Aleksandra Mieczkowska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 12.12.2022 07:17:14
 • Aleksandra Mieczkowska

 • Zamawiający informuje, że zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert zgodnie ze zmianą treści SWZ.

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry