Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjna zabudowa wału przeciwpowodziowego przy stacji pomp nr 31 Gajowiec, gm. Gronowo Elbląskie – Stalowa ścianka szczelna

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.92.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.11.2022 15:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  04.11.2022 11:45
 • Rozpoczęcie negocjacji
  04.11.2022 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na pogrążeniu wibromłotem HVB zawieszonym na koparce 40 m. b. ścianek szczelnych stalowych (rzędna góry ścianki 1,6 m. n.p.m.) o parametrach grodzic G-62 na głębokość wbicia do 8 m.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do zaproszenia,

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 2 do zaproszenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 2 Projektowane Postanowienia Umowy 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry